Advisering

Praktisch advies over hygiëne en infectiepreventie.

Heeft u een infectiepreventie vraagstuk waarop u graag praktisch advies wilt of ondervindt u problemen bij de uitvoer van infectiepreventiebeleid waar u advies bij kunt gebruiken? Of heeft u eerder advies ingewonnen, maar blijkt het in de praktijk niet uitgevoerd te worden?

Kiefte infectiepreventie is gespecialiseerd in het geven van adviezen die binnen de wettelijke kaders vallen én praktisch haalbaar zijn. De adviesvraag wordt beantwoord door gebruik te maken van de LEAN filosofie. Door middel van LEAN worden belemmerende factoren en verspillingen weg gehaald. Dit zorgt ervoor dat u een advies krijgt dat uitvoerbaar is op de werkvloer en waar commitment van de werkvloer voor is.

Ook advisering over specifieke infectiepreventie onderwerpen behoort tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan onderwerpen als:
– Bouw en verbouw
– Opzetten infectiecommissie
– Reiniging en desinfectiebeleid
– Infectiepreventievraagstukken met betrekking tot het OK complex
– Infectiepreventie protocollen opstellen, herzien, implementeren et cetera