Auditering

Infectiepreventie audits aan de hand van de laatste wet- en regelgeving en richtlijnen.

Met een audit kunnen infectierisico’s in kaart worden gebracht. Met het structureel uitvoeren van audits kan bekeken worden of de ingezette interventies het juiste effect hebben gehad. Het structureel uitvoeren van audits is tevens een eis van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Kiefte infectiepreventie kan (structurele) infectiepreventie audits uitvoeren. Na elke audit ontvangt u een duidelijk rapport. Indien gewenst kan er ondersteuning geboden worden bij het maken van het plan van aanpak dat praktisch uitvoerbaar is.

Kiefte infectiepreventie kan specifiek voor het OK complex infectiepreventie audits uitvoeren volgens de VCCN richtlijn 8: monitoring van OK’s in gebruik.